Lintse Pluimverters

Badmintonmeemaken en beleven.

BADMINTONLID WORDEN - LIDGELD

Onder voorbehoud van andere maatregelen die genomen worden door de bevoegde autoriteiten voor de uitzonderlijke situatie met het Coronavirus zal het badmintonseizoen 2020/2021 starten op maandag 31 augustus en we verwachten jullie graag terug in de sporthal.

De inschrijvingsgelden blijven gelijk met deze van de vorige jaren. We zijn een club met een relatief laag budget en we werken enkel met vrijwilligers maar er zijn ook heel veel vaste kosten die gewoon doorlopen en we waren eigenlijk van plan om het lidgeld te verhogen. Door de corona maatregelen hebben we geen huur betaald voor de zaal anderzijds hebben we geen inkomsten van het triotoernooi. Maar door het vroegtijdig beëindigen van onze geliefde sport hebben wij echter beslist om voor het speelseizoen 2020/2021 de lidgelden niet aan te passen en dit als compensatie voor de vele weken dat er niet meer gespeeld kon worden.

Gelieve in te schrijven voor een nieuw badmintonseizoen via deze link
Zo kan alles correct opgevolgd worden en zo beschikken we ineens over een correct e-mailadres en GSM nummer dat kan opgenomen worden voor verdere communicaties. Van zodra we uw inschrijving ontvangen hebben, samen met de betaling, bent u ook in orde voor de verzekering van het nieuwe seizoen.  

Betaling

Betaling gebeurt nog steeds via het rekeningnummer BE91 7310 0834 2476 op naam van Badminton Lint. 

Vermeld duidelijk in de mededeling: Lidgeld 2019-2020 + naam en voornaam, zeker wanneer je je kind inschrijft. 
Vragen, suggesties, opmerkingen, ...kunnen steeds naar de verschillende bestuursleden gestuurd worden of rechtstreeks gevraagd worden tijdens de training. 


Het lidgeld 2020-2021 is als volg vastgelegd: 

Jeugd lidmaatschap
60€
Recreanten lidmaatschap 
75€
55+ lidmaatschap
55€
Competitie lidmaatschap
90€

COMPENSATIE MUTUALITEIT

Via de mutualiteit kan je een korting op het lidgeld. Dien de mutualiteitbrief in bij de trainers,download hiervoor het correcte document bij je mutualiteit.

COMPENSATIE SEIZOEN 2020 – 2021

Corona zal bij de start van het badmintonseizoen nog niet verdwenen zijn, voor de -18 jarigen zijn we bijna zeker dat de trainingen zullen doorgaan. Voor de recreanten en 55+ is het afwachten wat de overheid zal beslissen.

Voor de niet gespeelde trainingsmomenten zal er voor het seizoen 2020- 2021 een compensatie uitgewerkt worden.

Nieuwe Leden

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen spelen vooraleer ze besluiten om lid te worden. Deze gratis proefbeurten mogen zowel tijdens het vrij spel als tijdens een training worden gebruikt.

IN HET LIDGELD IS INBEGREPEN

  • Het gebruik van de sportzaal, de kleedruimtes en de douche
  • Aansluiting bij Badminton Vlaanderen
  • Een ongevallenverzekering
  • Deelname aan het clubtoernooi van onze club
  • Gezinskorting: per 3de gezinslid, wonend onder hetzelfde dak, wordt een korting van 5 € toegekend.
  • Leden die reeds lid zijn van een andere club aangesloten bij Badminton Vlaanderen, krijgen 15€ korting op het lidgeld.
  • Vergeet ook zeker niet te informeren bij jouw ziekenfonds! Vaak wordt er tot €25 per jaar voorzien voor leden van een sportclub.