Lintse Pluimverters


Corona

Samen kunnen we de strijd tegen het virus winnen!  Bedankt! 

Reservatie

We vragen aan de spelers om gebruik te maken van het reservatiesysteem, hierdoor kunnen we een maximaal aantal spelers per speelmoment laten spelen. We raden aan om per blokken van 1 u te werken om zo elke speler in de club een speelgelegenheid te geven.
Registratie van elke speler aanwezig in de zaal is per speelmoment verplicht.
Reserveren kan via deze link  https://doodle.com/poll/mu7ywgpn762d2ekk  
of via deze QR code


Belangrijke Info


Corona         

Algemene afspraken voor badminton trainingen

Alle basistips van de overheid blijven onvoorwaardelijk behouden voor iedereen.

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent- ook bij milde symptomen, blijft thuis als iemand in jouw directe omgeving (gezin, familie, bubbel,..) positief getest is op COVID-19. Indien je in contact bent gekomen met een positief geteste persoon die je 14 dagen thuis te blijven
 • Was vaak je handen – zeker voor én na bezoek sportlocati
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent
 • Geef geen hand, kus of knuffel
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het viru
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilnisbak. Geen zakdoek? —> Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Bedek je neus en mond bij het binnenkomen van de witte merel, in de zaal mag je het mondmasker afzetten

Algemene principes en algemene voorwaarden om deel te nemen aan de trainingen

Om deel te mogen nemen aan de trainingen dienen de spelers, voorafgaand aan de training te verklaren dat:

 • Zijzelf of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op COVID-19.
 • Gezien de symptomen van COVID-19 generiek zijn, kunnen spelers die algemene symptomen (keelpijn, hoest, …) vertonen niet deelnemen aan trainingen met andere personen.
 • De coach ( = Jos Tuyteleers ) is de Corona verantwoordelijke in de sportaccommodatie en daarbuiten tenzij anders bepaald.
 • De coach heeft het recht en de plicht je aan te spreken als je ongewenst Corona gedrag vertoont.
 • Er zijn handgels aanwezig voor spelers en coaches – die je gebruikt zowel voor als na de trainingssessie. Iedereen ontsmet de handen ook telkens bij het binnenkomen en verlaten van de sportaccommodatie Ontsmet je handen na hoesten of niezen (elleboog)

Afspraken voor de coach/ corona verantwoordelijke

 • Hij en hij alleen zet de pleinen op
 • Hij en hij alleen zal de pleinen afbreken
 • Zorgt voor de handgel aan in en uitgang

Afspraken voor spelers

We vragen aan de spelers om gebruik te maken van het reservatiesysteem, hierdoor kunnen we een maximaal aantal spelers per speelmoment laten spelen. We raden aan om per blokken van 1 u te werken om zo elke speler in de club een speelgelegenheid te geven.

 • Registratie van elke speler aanwezig in de zaal is per speelmoment verplicht.
 • Om te voorkomen dat sportzakken bij elkaar gezet worden en er zo geen regel kan gegeven worden aan de social distance (1,5m), raden we aan om je sportzak in de eerste plaats te beperken qua grootte en inhoud. Ten tweede raden we aan om je sporttas mee naar je terrein te nemen. Spelers zetten deze dan telkens aan de kant van het terrein.
 • De Corona coördinator zorgt ervoor dat deze maatregel nageleefd wordt
 • Kom met eigen vervoer als het kan. Carpoolen met andere spelers (tenzij gezinsleden) is niet mogelijk
 • De trainingen gebeuren met timeslots van een uur je bent verplicht om een tijdslot te reserveren
 • De spelers wachten met het betreden van de zaal tot de andere sportvereniging de zaal verlaten heeft.
 • Een mondmasker in de publieke ruimtes van de sportaccommodatie verplicht ... niet in de sporthal zelf. Bij het betreden van de witte merel dragen de sporters (+ 12 jaar) een mondmasker in de inkom, in de gang en in het sanitair. Enkel voor de beoefening van de sport zelf is het dragen van een mondmasker niet nodig.
 • We willen jullie eraan herinneren dat het nog steeds de bedoeling is om pas op het aanvangsuur de zaal te betreden en 5 min voor het einde de zaal te verlaten en gaat na de training onmiddellijk naar huis ( douchen is nog niet mogelijk)
 • We gebruiken andere in- en uitgangen om contact tussen bubbels te vermijden:
  • Zaal binnenkomen kan ALLEEN via hoofdingang
  • Zaal verlaten gebeurt via de nooduitgang van de zaal.
 • Warming up gebeurt individueel of er wordt reeds buiten opgewarmd, rekening houdend met de geldende maatregelen.
 • Door onze organisatie zijn wij in staat om de social distancing te garanderen uiteraard in samenwerking met alle spelers.

Specifieke Badminton regels voor spelers en veilige trainingssessies

Algemeen format

 •  Er wordt in zo klein mogelijke groepen en vaste bubbels gewerkt.
 • Tijdens de indoor training zelf moet steeds een minimumafstand van 1,5 m worden bewaard.
 • Dit kan door te werken met telkens 1 veld tussen te laten (zie afbeelding )
 • De coach geeft aan welke sporter het terrein mag betreden en spreidt de sporters bij betreden van het veld.
 • Gebruik enkel je eigen racket en materiaal – iedere sporter heeft en gebruikt enkel eigen papieren zakdoekjes /handdoek /sportdrank/voeding
 • De spelers werken steeds met 1 terrein tussen elkaar in – het kan zijn dat niet alle zaaldelen “in gebruik zijn”.
 • Er wordt gespeeld naar twee winnende set
 • Er wordt tijdelijk niet gewisseld van kant (indien er gedraaid wordt dan liefst met de klok mee.)
 • Neem maximaal 2 shuttles mee naar het veld, dit om te vermijden dat er “besmette shuttles” uitgewisseld worden
 • Eén van de spelers verzamelt de shuttle en ontsmet deze met een handgel, de handgel staat ter beschikking van alle spelers.
 • Bij het binnenkomen en verlaten van de zaal: bij het binnenkomen gaan de eerste spelers naar de verste terreinen.
 • Bij het verlaten van de zaal gaan eerst de spelers het dichtst bij de nooddeur deur naar buiten.
 • Er wordt gewerkt met time slots zodat tussen 2 trainingen voldoende tijd is om veilig de sporthal te betreden en verlaten en om meerdere spelers te laten spelen
 • De kleedkamers en douches zullen gesloten blijven 


Om ervoor te zorgen dat wij zo lang mogelijk mogen blijven spelen van de Gemeente, zullen wij hier streng op moeten gaan toezien! We gaan deze richtlijnen samen moeten naleven, help elkaar hier dus mee door ze zelf toe te passen en elkaar te corrigeren!

Het is nog niet zoals het vroeger was, maar het is een begin.

Veel spelplezier!