Corona

SAMEN KUNNEN WE DE STRIJD TEGEN HET VIRUS WINNEN!

Corona situatie vanaf 26 december

 

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

 

Mondmaskers

 

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
 • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
 • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

 

Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het CST toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert.

Indoor infrastructuur

 

De meeste indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven, ook de Witte Merel blijft open.

In de zalen is een  CO2-meter, wanneer deze meter de drempel van 900 ppm overschrijd dan volgen we de  bijkomende beheersmaatregelen van het actieplan van de Witte Merel. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden dan verlaten we de zaal tot de drempel van 900 ppm is bereikt.

In kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven is er geen CO2-meter en we volgen hier de instructie van de Witte Merel.

Kleedkamers

 

 • Kleedkamers in de Witte merel zijn niet gesloten maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.
 • We adviseren met aandrang om het  actieplan voor het gebruik van kleedkamers van de Witte Merel te volgen.

 

We raden aan minstens volgende items te volgen:

 

 • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
 • Probeer  de kleedkamer niet langer dan 15 minuten te gebruiken.
 • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
 • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.

Algemene afspraken voor badminton trainingen

 

Alle basistips van de overheid blijven onvoorwaardelijk behouden voor iedereen.

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent- ook bij milde symptomen, blijft thuis als iemand in jouw directe omgeving (gezin, familie, bubbel,..) positief getest is op COVID-19. Indien je in contact bent gekomen met een positief geteste persoon die je 14 dagen thuis te blijven.
 • Was vaak je handen – zeker voor én na bezoek sportlocatie.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Geef geen hand, kus of knuffel.
 • Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Bedek je neus en mond bij het binnenkomen van de witte merel, in de zaal mag je het mondmasker afzetten.

Algemene principes en algemene voorwaarden om deel te nemen aan de trainingen

 

Om deel te mogen nemen aan de trainingen dienen de spelers, voorafgaand aan de training te verklaren dat:

 • Zijzelf of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op COVID-19.
 • Gezien de symptomen van COVID-19 generiek zijn, kunnen spelers die algemene symptomen (keelpijn, hoest, …) vertonen niet deelnemen aan trainingen met andere personen.
 • De coach (= Jos Tuyteleers) is de Corona verantwoordelijke in de sportaccommodatie en daarbuiten tenzij anders bepaald.
 • De coach heeft het recht en de plicht je aan te spreken als je ongewenst Corona gedrag vertoont.
 • Er zijn handgels aanwezig voor spelers en coaches, die je gebruikt zowel voor als na de trainingssessie. Iedereen ontsmet de handen ook telkens bij het binnenkomen en verlaten van de sportaccommodatie. Ontsmet je handen na hoesten of niezen (elleboog).

Specifieke Badminton regels voor spelers en veilige trainingssessies

 

 • Er wordt in zo klein mogelijke groepen en vaste bubbels gewerkt.
 • Tijdens de indoor training zelf moet steeds een minimumafstand van 1,5 m worden bewaard.
 • De coach geeft aan welke sporter het terrein mag betreden en spreidt de sporters bij betreden van het veld.
 • Gebruik enkel je eigen racket en materiaal – iedere sporter heeft en gebruikt enkel eigen papieren zakdoekjes/handdoek/sportdrank/voeding.
 • Er wordt gespeeld naar twee winnende sets.
 • Er wordt tijdelijk niet gewisseld van kant (indien er gedraaid wordt dan liefst met de klok mee).
 • Neem maximaal 2 shuttles mee naar het veld, dit om te vermijden dat er “besmette shuttles” uitgewisseld worden.
 • Eén van de spelers verzamelt de shuttle en ontsmet deze met een handgel, de handgel staat ter beschikking van alle spelers.
 • Bij het binnenkomen en verlaten van de zaal: bij het binnenkomen gaan de eerste spelers naar de verste terreinen.
 • Bij het verlaten van de zaal gaan eerst de spelers het dichtst bij de nooddeur deur naar buiten.
 • Er wordt gewerkt met time slots zodat tussen 2 trainingen voldoende tijd is om veilig de sporthal te betreden en verlaten en om meerdere spelers te laten spelen.
 • De kleedkamers en douches zullen gesloten blijven.

Om ervoor te zorgen dat wij zo lang mogelijk mogen blijven spelen van de Gemeente Lint, zullen wij hier streng op moeten gaan toezien! We gaan deze richtlijnen samen moeten naleven, help elkaar hier dus mee door ze zelf toe te passen en elkaar te corrigeren!

 

Het is nog niet zoals het vroeger was, maar het is een begin.

 

Veel spelplezier!