Lintse Pluimvreters

EXCERSIZE TO GET BETTER

Badminton 


refuse  

to lose.


Het bestuur zorgt ervoor dat de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de badmintonsport te kunnen beoefenen in orde zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen en ontwikkelt nieuw beleid.


Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om van badmintonclub een leuke vereniging te maken.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:


Voorzitter

JOS TUYTELEERS
Kinderstraat 250 2547 LINT
telefoon:  03 455 38 97  
gsm :        0497 341 283


Penningmeester
55+ verantwoordelijke

ENE DE BACKER
Zevenhuizenstraat 67 2547 LINT
telefoon:  03 455 41 66   


Secretaris

JAN VERSCHUEREN
Pastoor Eykenslaan 1  2547 LINT
telefoon:  03 455 07 16  


Jeugdverantwoordelijke
Jeugdcoordinator 

GILLES SOKI
Berlaarse steenweg 44 A   2560 Kessel
telefoon:  03 288 02 44
gsm :        0477 409 649


Competitieverantwoordelijke

GILLES SOKI
Berlaarse steenweg 44 A   2560 Kessel
telefoon:  03 288 02 44  
gsm :        0477 409 649

Organogram


Taakomschrijving