Lintse Pluimvreters

EXCERSIZE TO GET BETTER

Badminton 


meemaken en 

beleven.Jeugdspelers
 60 €
55+
 55 €
Recreanten
 75 €
Competitie 90 €
Steunende leden
 40 €

Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via overschrijving op het rekeningnummer
BE91 7310 0834 2476 op naam van Badminton Lint.

Vermeld duidelijk in de mededeling de naam, zeker indien je je kind(eren) inschrijft.

Nieuwe Leden

Nieuwe leden mogen 2x gratis komen spelen vooraleer ze besluiten om lid te worden. Deze gratis proefbeurten mogen zowel tijdens het vrij spel als tijdens een training worden gebruikt.

IN HET LIDGELD IS INBEGREPEN

 • Het gebruik van de sportzaal, de kleedruimtes en de douche
 • Aansluiting bij Badminton Vlaanderen
 • Een ongevallenverzekering
 • Deelname aan het clubtoernooi van onze club • Gezinskorting: per 3de gezinslid, wonend onder hetzelfde dak, wordt een korting van 5 € toegekend.
 • Leden die reeds lid zijn van een andere club aangesloten bij Badminton Vlaanderen, krijgen 15€ korting op het lidgeld.
 • Vergeet ook zeker niet te informeren bij jouw ziekenfonds! Vaak wordt er tot €25 per jaar voorzien voor leden van een sportclub.

DREMPELVERLAGENDE INITIATIEVEN

Op basis van een aantal criteria ( bewijs OCMW, Rode Kruis, … ) kunnen minder GEGOEDE personen toetreden tot de club.  Deze mogelijke badmintonspelers kunnen tot de club toetreden tegen bepaald gunstvoorwaarden o.a. door reductie van het lidgeld, door afbetaling in schijven.

Het resterende lidgeld wordt via subsidiering van de gemeente bijgepast.

Concreet betekent dit voor het speelseizoen 2018-2013

 • Recreanten
 • Voor een gans jaar  bedraagt het lidgeld 55 €
 • Voor een ½ jaar bedraagt het lidgeld 35 €
 • Jeugd
 • Voor een gans jaar  bedraagt het lidgeld 50 €
 • Voor een ½ jaar bedraagt het lidgeld 30 €
 • 55+
 •  Voor een gans jaar  bedraagt het lidgeld 45 €
 •  Voor een ½ jaar bedraagt het lidgeld 30 €